Pruebas Libres ESO Catalunya (2a convocatoria 2020)

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono relacionadosCursos relacionados
icono descripcionDescripción de la prueba libre

Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

El Departament d'Educació convoca aquesta prova amb l'objectiu que l'aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

Termini: del 28 de setembre (a partir de les 9 h) fins al 5 d'octubre de 2020

Presentació de la documentació de l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 28 de setembre al 5 d'octubre de 2020

Estructura de la prova

La prova s'estructura en els tres àmbits següents:

  • Àmbit de la comunicació
  • Àmbit cientificotecnològic
  • Àmbit social