Agent del Cos d'Agents Rurals, escala bàsica

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono descripcionDescripción de la oposición

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Cos d'Agents Rurals, escala bàsica, agent, de la Generalitat de Catalunya:

Total places: 50

Torn lliure: 37 places

Torn de promoció interna: 13 places