Avaluació i acreditació de competències professionals 2019

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono descripcionDescripción de la prueba libre

Avaluació i acreditació de competències professionals

Condicionament físic i ioga
Dependència i teleassistència
Emergències sanitàries
Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web 
Salvament i socorrisme

En la convocatòria de juliol de 2019 es porta a terme en diversos instituts del Departament d'Educació un nou procés d'avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 722 persones en 8 àmbits professionals.

S'hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d'experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació. Aquesta documentació ha de lliurar-se presencialment al centre demanat en primera opció o, excepcionalment, avançar-la un cop escanejada, mitjançant correu electrònic a l'adreça indicada a l'apartat Instituts i nombre de places. La documentació original s'ha de presentar obligatòriament el primer cop que es vagi a l'institut, per fer-ne la verificació. La falsedat en les dades aportades comportarà la pèrdua del dret a participar en aquesta convocatòria.

Preinscripció

Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019

Àmbits professionals

Condicionament Físic (grau superior).

Dependència i teleassistència:

  • Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà)
  • Atenció sociosanitària a persones en el domicili
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Emergències Sanitàries (grau mitjà).

Integració Social (grau superior).

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (grau mitjà).

Més informació:

http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907/