Pruebas Libres ESO Catalunya (1a convocatòria 2020)

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono descripcionDescripción de la prueba libre

Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

El Departament d'Educació convoca aquesta prova amb l'objectiu que l'aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

Inscripció Termini: del 3 de febrer (a les 9 h) fins al 10 de febrer de 2020

Presentació de la documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 3 de febrer al 10 de febrer de 2020

Estructura de la prova

La prova s'estructura en els tres àmbits següents:

  • Àmbit de la comunicació
  • Àmbit cientificotecnològic
  • Àmbit social