Professor de formació viària

Convocatorias de Pruebas Libres y Oposiciones
formación

Buscador:
icono descripcionDescripción de la prueba libre

Es convoca un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).

Més informació a : http://transit.gencat.cat/ca/formacio_i_educacio/formacio_de_professionals_de_la_formacio_de_conductors/convocatories/professors_int_229_2017/